Бог като Троица

Kallistos_Ware
Диоклийски митр. Калистос (Уеър)

Автор: Диоклийски епископ Калистос (Уеър)

Надежда ми е Отец,

Прибежище ми е Син,

Покров ми е Дух Свети,

Троице Свята, слава на Тебе.

Св. Йоаникий[1]

Безначална нетварна Троице, неделимо Единство,

Която си три и едно, Отец, Син и Дух,

един Бог, приеми песента от глинени езици

сякаш е от пламенни уста

Из Триода[2] Има още